Jak probíhá spolupráce

S dětmi i jejich rodiči se snažím navázat kladný vztah, aby se nebáli do mé pediatrické ordinace chodit a svěřovat mi péči o své zdraví. Některé děti dokonce nechtějí ani z ordinace odejít, protože se jim u nás zkrátka líbí.

Snažím se o oboustrannou komunikaci nejen s dětmi, ale také s jejich rodiči a zástupci, protože nám všem záleží především na zdraví dětí. Snažím se tedy rodičům v rámci prevence ukázat, jak zdraví a imunitu dětí co nejvíce podpořit a vyvarovat se tak četným onemocněním, která dětský kolektiv provází už od nepaměti.

Dvakrát týdně můžete do mé ordinace přijít na dopředu objednanou prohlídku, očkování či za jiným účelem. Dále se snažím rodičům pomoci předcházet onemocnění u jejich dětí, takže nabízím speciální poradny nejen pro rodiče kojenců a batolat, ale také pro rodiče předškoláčků i školáků. Společnými silami pak vedeme děti k dobrému vztahu ke svému zdraví.

V době návštěv, osobního volna nebo o víkendech rovněž vykonávám i jinou činnost podle aktuální situace, například výkaznictví, administrativu ordinace, jednání na úřadech či povinné vzdělávání.