Ceny

Ceny pediatrické péče

Coby dětská lékařka vykonávám celou řadu činností, které se ne vždy pojí přímo s diagnózou a léčbou onemocnění. Do náplně mé práce patří také nejrůznější administrativní činnosti a odborná vyšetření pro získání průkazů, hladký nástup do školního zařízení a další. Tato činnost není hrazena zdravotními pojišťovnami, proto si ji pacienti hradí sami.

Níže uvádím ceník nejžádanějších služeb.

Výkon
Vstupní prohlídka do zaměstnání, na brigádu 300,-
Vyšetření na ŘP, autoškola 500,-
Vyšetření pro zdravotní / potravinářský/ sportovní průkaz 300,-
Vyšetření sportovce 300,-
Zprávy pro soud, advokáta dle rozsahu 150 – 300,-
Zpráva o zdravotním stavu (dle náročnosti) 150 – 300,-
Vyšetření doprovodné osoby na vlastní žádost 300,-
Vyplnění tiskopisu  pro pojišťovny – dle rozsahu 150 – 300,-
Vystavení potvrzení pro různé účely 150,-
Prohlídka a aplikace nepovinného očkování, nehrazeného ze zdravot. pojištění 200,-
Duplikáty očkovacích průkazů 150,-
Aplikace náušnic (klasická metoda) 600,-
CRP test 130,-

Regulační třicetikorunový poplatek platí pouze pacienti starší 18 let. Děti a dorost do 18 let jsou od placení regulačního poplatku osvobozeni.